Bireysel Psikoterapi Nedir ?

Geçmişten günümüze, bireysel problemlerin çözümlenmesi için kişinin, kendi başına çözmekte zorlandığı sorunlarını psikolog ile belirlenen teknikler dahilinde çözümleme sürecidir.Psikolog ve danışan arasında terapötik sınırların bulunduğu ilişki, gizlilik prensibine dayalıdır ve bu süreçte bir takım olarak hareket edilir.

Psikolog, danışanın sorunlarıyla ilgili farkındalık kazanmasına, sorunların ortaya çıkmasına veya sürdürülmesine sebep olan olumsuz düşünce,duygu ve davranış kalıplarını değiştirmesinde danışana çözüm süreci sunar.

Psikoterapi, bir kişinin ruhsal sebeplerden kaynaklanan şikayetleri olduğunda gereklidir. Psikolojik problemler; psikolojik ve bedensel hastalık belirtileri ve kişilerarası ilişkilerde sorunlar olarak kendini gösterebilir.Psikoterapinin etkili olabilmesi; psikoterapi ile profesyonel yapılandırılmış terapötik görüşmeler ve psikoterapist ile danışan arasında terapötik tasarlanmış bir ilişki ve pratik egzersizlerle mümkün olur. 
 
Psikoterapi Hangi Ruhsal Sorunlarda Yardımcı Olabilir?
 
Psikoterapi ruhsal sorunların tedavisinde etkin olduğu gibi kişilerin kendini geliştirmesi için de başvurabileceği bir yöntemdir. 
Psikoterapiden yararlanan başlıca ruhsal sorunlar şunlardır: 
 
 •  Depresyon 
 •  Yaygın kaygı bozukluğu, sosyal kaygı bozukluğu, fobiler
 •  Saplantı – Zorlantı bozuklukları (obsesif kompulsif bozukluk) 
 •  Beslenme bozuklukları (aşırı zayıflama, yeme bağımlılığı) 
 •  Bağımlılık (alkol, nikotin, uyuşturucu ve madde bağımlılığı) 
 •  Çocuklarda ve gençlerde görülen davranış bozukluları 
 •  Ruhsal sorunlardan kaynaklanan bedensel rahatsızlıklar (yüksek tansiyon, uyku bozuklukları, cinsel sorunlar) 
 •  Ruhsal faktörler tarafından tetiklenen ve beslenen bedensel hastalıklar 
 •  Yaşanan bir travma sonucunda oluşan sorunlar (tecavüz, kaza, deprem vb.)
 •  Ağır bedensel veya kronik hastalıklarda eşlik eden psikolojik sıkıntılar 
 •  Kişilik bozuklukları 
 •  Boşanma/Ayrılma süreçlerinde yaşanan sorunlar
 •  Özgüven eksikliği
 •  Korkular, kaygılar
 •  Değersizlik duyguları
 •  Bireysel farkındalık 
 •  Kendini güvenle ortaya koyma
 •  Zaman yönetimi
 •  Kayıp ve yas
 •  İnsan ilişkilerinde yaşanan sorunlar
 •  Kariyer oluşturma ve geliştirme aşamalarında yaşanan olumsuz koşullar için alınan destek
 
Bireysel Psikoterapiye İhtiyacım Olduğuna Nasıl Karar Verebilirim?
 
İnişli çıkışlı ruh hallerine sahip olabilirsiniz. Yaşamın başlangıcı itibariyle ruhsal çalkalanmalar doğaldır ve her biri bir gelişim aşamasını da belirler. Çoğu insan, ruhsal hallerini aileleri, eşleri veya arkadaşları ile paylaşarak içsel dengelerini tekrar sağlamaya, kendi mekanizmaları ile baş ederek sorunlarının üstesinden gelmeyi sağlayabilirler.Fakat bazen güven duyulan kişilerle yapılan görüşmeler yeterli olmaz. Çözümsüzlük sürecinin haftalarca sürmesi durumunda, ruhsal sıkıntıların çok daha derinlerden kaynaklandığı-görülebilir ve bu durumda bir psikolog ile görüşmeniz önerilir.
 
Psikolog sizinle görüşüp psikolojik rahatsızlığınızın olup olmadığını tespit eder. Örneğin; sürekli endişeli, bitkin, halsiz veya organik nedenleri bulunmayan fiziksel rahatsızlıklarınız varsa bunun asıl sebebi, psikolojik problemler olabilir.
 
 
Psikoterapi Türleri Var Mıdır? 
 
Psikoterapi çok farklı tipleri olan bir sağaltım aracıdır. Hangi tür psikoterapinin seçileceği kişinin sorununa ve uygulayıcının hangi terapi tipinde uzmanlaşmış olduğuna göre değişebilir. 
Psikoterapiler bireysel terapiler, grup terapileri ve aile terapileri olarak ayrılabileceği gibi yaklaşım biçimine göre de ayrılabilir. 
 
Günümüzde uygulanan psikoterapi türleri en genel şekliyle şu şekilde sınıflandırılabilir:
 
 1. Psikanalitik temelli terapiler
 2. Bilişsel Davranışçı ve Davranışçı Terapiler
 3. Hümanistik Varoluşçu Terapiler
 4. Kişilerarası ilişki temelli terapiler
 5. Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapiler
 
 
Sıklık ve Süre
 
Terapilerin sıklığı ve süresi uygulanan yönteme ve danışanın sorununa göre farklılık gösterir. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, belli davranış biçimlerinin ortaya çıkmasının uzun zaman alması gibi değişim de uzun zaman alır. Seans sıklığı değişmekle birlikte, genellikle kısa psikoterapi türlerinde bile en az 10-12 seanslık çalışma önerilmektedir. Psikoterapi görüşmeleri sıklıkla haftada bir olarak düzenlenir.