Boşanma Süreci 
Boşanma süreci tüm aile bireylerini etkileyen zorlu bir süreçtir. Bu süreçte aile terapisi hem boşanma öncesi çatışma çözümünde hem de boşanma kararı alındıktan sonra bu sürecin olumsuz etkilerini azaltmada yararlıdır. Boşanma sürecinde aileler bir yas sürecinden geçer ve bu sürecin sonunda yaşamlarında yeni düzenlemeler yapar; yeni bir uyum sağlarlar.
Boşanma Sürecinde Aile Terapisi
Boşanma öncesi süreçte terapi eşler arasındaki çatışmaların çözümüne odaklanır.  Boşanma kararına ilişkin değerlendirmelerin tekrar gözden geçirilmesi ve her iki eşin de istekli olduğu durumlarda yeniden sağlıklı bir ilişki kurulması için yönlendirici olur. Boşanma kararı verildikten sonra terapi, boşanma sonrası yapılacak düzenlemeler açısından yol göstericilik yapmayı amaçlar. Bu süreçte yaşanabilecek çatışmaları azaltmak terapinin en önemli amacıdır. Boşanma sonrası terapi özellikle çocukların uyumuna ve ebeveynlerin iş bölümüne odaklanır. Her iki ebeveynin ebeveynlik becerilerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılır.  Boşanan eşlerin yeni bir yaşam modeli kurması ve uyum sağlaması gereklidir.
Aile terapisti boşanma sonrasında da seanslar boyunca;
  •  Alışkanlıkların değiştirilmesi,
  •  Ev ve semt gibi ortam değişikliklerine adaptasyon süreçlerini yönetmek,
  •  Günlük yaşamın yeniden inşa edilmesini sağlamak,
  •  Yeni yaşama modeli kurmak ve uyum sağlamak,  gibi konularda destek verir.