ÇOCUK RESİMLERİ

Çocuğun bize kendisini yansıtması ve olaylar hakkındaki duygu ve düşüncelerinin ifade etmesinden yalın bir anlatım aracı olan resmin önemi büyüktür.
Resim etkinliğinin aynı zamanda sözsüz dili oluşturması ve bu yolla anlatımın kolay olması, yaşı ya da kişilik özellikleri dolayısıyla sözlü iletişim kurmakta güçlük çekilen çocukları tanıma da önemli bir teşhis aracı olmasını sağlamaktadır.
 

ÇOCUK RESİMLERİ NE AMAÇLA KULLANILIR?

Çocuk resimlerinin başlıca önemi, çocuğun düşünce şeklini ve içeriğini yansıtmasıdır. Kısaca resim, klinik psikoloji alanında olduğu kadar, çocuk psikolojisi çevresinde de değerlendirilebilir.
 Resim, bireyin kendince düzenlemeye çalıştığı karmaşık dünyasını açıklayış biçimi ve zihinsel gelişimin göstergesi sayılabilir.
 Çizim çoğunlukla bir şeyin temsil edilişidir, bununla birlikte temsil edici olmayan karalamaların ve desenlerin de bulunabileceğini dikkate almak gerekir. Resimler aynı zamanda çocukların gelişimlerinin ve becerilerinin genel birer göstergeleridir. Resimler bize çocukların düşünüş biçimlerinin yanı sıra, diğer çocuklar ve yetişkinlere olan sorunlarını yansıtır ve bu sorunları çözüş biçimleriyle ipuçları verirler.