Çocuklar gelişimsel süreçlerinde duygusal, davranışsal bazı problemler yaşayabilirler ve bir sorunları olduğunda direkt yolla ifade edemedikleri için davranışları ve duygularında değişimler ile problemi çevrelerine yansıtırlar.

Çocuklarda ortaya çıkan davranış problemleri ve olumsuz duygu durumları, uyum problemleri, tırnak yeme, alt ıslatma sorunları, uyku ve beslenme bozuklukları, öfke nöbetleri vb. pek çok problem, çocuğun yolunda gitmeyen yaşantısını dışa vurma biçimi, bir nevi yetişkinlere sorununu aksettirme yöntemidir.

Bir sorun için uzun süre çözüme yönelik bir adım atılmadığında, başka sorunların da tetikleyicisi olabilir. Sorunlar kronikleşmeden bir uzmana danışmak ve gerektiğinde terapi sürecine başlamak, çocuğun gelişimsel sürecini olumlu yönde destekleyecek daha mutlu ve uyumlu bir çocukluk geçirmesini sağlayacaktır.

Çocuk terapileri, çocuklarla birebir sürdürülen oyun terapisi, filial terapi gibi hizmetleri kapsamaktadır. İlk görüşmede aile ile birlikte değerlendirmeye alınan çocuk, bireysel olarak terapi sürecine devam ederken, anne ve baba da dönemsel olarak işleyiş hakkında bilgilendirilmek ve çocuğu destekleyebileceği konular hakkında bilgilendirilmek üzere görüşmeye çağırılacaklardır.

Hangi Konularda Çocuk Terapisinden Faydalanabilirsiniz?

 • Gelişim problemleri
 • Geç konuşma
 • Yaygın gelişimsel bozukluk 
 • Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB)
 • Tikler – takıntılar
 • Çocukluk çağı depresyonu
 • Çocuklarda sosyal fobi /İçe kapanma- utangaçlık
 • Anksiyete/Korkular- kaygılar
 • Uyum ve davranış problemleri
 • Uyku problemleri
 • Ağlama nöbetleri
 • Tuvalet eğitimi /Alt ıslatma (Enürezis)
 • Parmak emme
 • Yalan söyleme
 • Okul korkusu/ fobisi
 • Evlat edinme süreci ve sonrası
 • Beslenme ve yeme problemleri,
 • Oyun Terapisi
 • Masal Terapi
 • Dikkat /Gelişim/Zeka Testleri
 • Öğrenci Koçluğu
 • Çocuk Resimleri Analizi
 • Travma
 • TSSB
 • Fobiler
 • Stres
 • Kayıp
 • Ayrılık
 • Depresyon
 • Öfke Problemleri
 • Tırnak yeme
 • Alt Islatma
 • Kıskançlık
 • İletişim Problemleri
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü
 • Yeme Bozuklukları
 • Fiziksel Engel
 • Ebeveyn-Çocuk Problemleri
 • Taciz
 • Kendine Zarar Verme
 • Tıbben Açıklanamayan Belirtiler(Psikosomatik Ağrılar)