Ergen Terapisi

Ergenlik dönemi, genellikle sıkıntılı geçen bir süreçtir. Bu dönemde ergen birçok değişimi bir arada yaşar. Bu da ergeni çoğunlukla zorlar. Bazı ergenler bu dönemde daha çok içe kapanırlar, bazıları da agresif davranışlar gösterme eğiliminde olup, isyankar olurlar. İki durumda müdahale edilmesi gereken durumlardır. Ergen terapisinde çalışma konularına örnek verecek olursak; sınav kaygısı, kimlik bunalımı, özgüven problemleri, kendini ifade edebilme becerilerinin kazandırılması, sağlıklı akran ilişkileri oluşturma, aile üyeleriyle yaşanan iletişim problemlerini çözme, ders çalışma motivasyonunu ve konsantrasyonu arttırma, meslek seçimi, davranış bozuklukları, dikkat eksikliği, duygusal problemler, gelecek kaygısı gösterilebilir.

Ergen Terapisi Çalışma Alanları

Ergen Psikolojisi ve Terapisi alanında aşağıdaki konu başlıklarında psikoeğitim, psikolojik danışmanlık, ergen yaşam koçluğu, aile danışmanlığı, psikoterapi ve gereken özel durumlarda da psikiyatri desteği alınmasından kaçınılmamalıdır. Ergen terapisi için hizmet almaya karar verirseniz bu alanda uzman, eğitim almış, meslek etiğine uygun hareket eden kişilere başvurmanızı öneririz. Ergen Terapisi için başvurulan temel konular;

 • Davranış Problemleri ve Olumlu Davranış Geliştirme
 • Özgüven Geliştirme
 • Sosyal Kaygı ve İçekapanıklık
 • Ders Başarısı ve Motivasyon
 • Sınav Kaygısı
 • Kaygı ve Stres Problemleri
 • Öğrenme Problemleri
 • Takıntılar ve OKB
 • Öfke Kontrolü
 • Dikkat ve Konsantrasyon Problemleri
 • İnternet, Bilgisayar, Cep Telefonu Bağımlılığı
 • Ergenlikte Cinsel Sağlık
 • Ergenlikte Cinsel Kimlik
 • Madde Kullanımı
 • Uyku Problemleri
 • Beslenme ve Yeme Problemleri
 • Strese Bağlı Konuşma Zorlukları
 • Arkadaşlık İlişkileri
 • Ergenlerde İntihar Eğilimleri
 • Sporcu Psikolojisi ve Performans/Motivasyon Sorunları

Ergen Psikoloğu ve Genç Arasındaki İletişimin ve Bağın Ergen Terapisindeki Önemi

Ergen psikoloğu, ergenlik dönemine girmiş genç ve ailesi arasındaki iletişim engellerinin üzerine çalışarak daha karşılıklı ve açık iletişimi kuvvetlendiren bir ilişki atmosferi oluşturmak için çalışır.

Ergen terapisinde belki de en önemli şey genç ve ergen psikoloğunun kurduğu bağdır. Eğer terapist ve egen danışan arasında bu bağ yeteri kadar iyi bir şekilde kurulmazsa terapi süreci yavaşlayabilir, aksayabilir veya durabilir. Psikolog, yaptığı çalışmada ergen psikolojisini anlayarak ve doğru iletişim yöntemlerini kullanarak, ebeveyn davranışlarını destekleyerek hem aileye hem de ergen gence destek olur.

“Ergen psikoloğu ailenin çocuğuna psikoloğa gerek duymadan yaşamasında yardımcı olan kişidir.”

Ergen, psikolog ile çalışmasında güven duymalıdır. Güvene dayanan bu ilişkide konuşulan konular, ergenin geleceğe, sorunlarını çözerek hazırlanması için yardımcı olur. Ergen psikoloğu, hem aile hem de ergen genç ile uzmanlığı ve bu alanda mesleki deneyimleri doğrultusunda güvene dayalı bir ilişki kurar. Bu bağ ile psikoterapi yöntem ve tekniklerini kullanır. Özellikle, bu güven ilişkisine dayalı ilişkide gözlenen psikolojik sorunların düzeyine göre psikolog sadece ergen genç ile bireysel çalışabilir, aile için gerektiğinde ergen ile aileyi de çalışmaya katar, nörolojik veya psikiyatrik destek gerektiği durumlarda uzman hekimlerle (psikiyatri, nöroloji, aile hekimi vb.) konsültasyon, süpervizyon çalışması yapar.

Ergen ile psikolog çalışmasında gerektiğinde genç ve aileyi psikoeğitim çalışması ile uzmanlara yönlendirir. Ergen psikoloğu için amaç, hizmet alan kişiye ve aileye ergen psikolojisi konusunda destek olmaktır.