Evlilik Öncesi Danışmanlık Nedir?

Evlilik öncesi danışmanlık, eş adaylarına evliliğe hazırlık aşamasında yardımcı olmayı ve sağlıklı bir evlilik oluşturmak adına önerilerde bulunmayı amaçlayan uygulamalardır. Evlilik öncesi danışmanlık hizmetleriyle, eş adaylarına evlilik sürecinde meydana gelebilecek sorunlar hakkında bilgi verilebilmekte ve bu sorunlara karşı geliştirilebilecek çözüm yollarıyla ilgili yardımcı olunabilmektedir.

Evlilik, kişilerin hayatında yeni bir dönemi başlatan oldukça önemli bir karardır. Evlilik, kişide maddi ve manevi birtakım sorumlulukları, ömür boyu sürmesi beklenen bağlılıkları, bazı durumlarda kişisel özgürlüklerin kısıtlanmasını ve daha pek çok kişisel olarak ortaya çıkabilecek durumu içerisinde barındıran bir yapılanmadır. Dolayısıyla, evlilik kararı öncesi evlilik öncesi danışmanlık uygulamasına başvurmak, hem kişilerin beklentilerinin yeniden değerlendirilmesi hem de evlilik kurumunun gereklerinin daha sağlıklı şekilde kavranmasını sağlamaktadır.

Evlilik öncesi danışmanlık uygulamasıyla, günümüzde önemi artan bulaşıcı hastalıklar ve genetik geçişli hastalıklar hakkında detaylı bilgiler verilebilmekte, çiftler olası riskler, bu risklerin olası sonuçları ve bu durumlardan korunma yolları bakımından bilinçlendirilmektedir.

Evlilik öncesi danışmanlık, çiftleri hayatlarında oldukça önemli bir yere sahip olan evliliğe hazırlamakta, gerekli eğitim ve sağlık uygulamalarıyla, sağlam kurumsal birliktelikler oluşmasını sağlamaktadır. Böylece, sağlıklı ve eğitimli bir toplumun temelleri, evlilik öncesi danışmanlık uygulamasıyla oluşturulabilmektedir.

Neler Yapılmaktadır?

Evlilik öncesi danışmanlık uygulaması, çiftler arasındaki psikolojik ve davranışsal yapıları değerlendirip düzenlemesinin yanı sıra, fiziksel olarak sağlıklı bir kurumsal birliktelik kurulması açısından da çalışma gerçekleştirmektedir. Bu bakımdan evlilik öncesi danışmanlık kapsamında gerçekleştirilen aşamaları şu şekilde sıralayabilmekteyiz:

  • Öncelikle kişinin evleneceği kişiyle yüzleşmesi sağlanmaktadır. Yüzleşme, bireysel olarak mevcut olan bütün alışkanlık ve değerlerden farklı, bir arada olma temelinde yeniden inşa edilmesi gerekli gereken durumları ele almayı sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Kişilerin karakterleri üzerinden değerlendirmeler, evlilik rolleri bakımından yeniden ele alınmaktadır.
  • Eş adaylarının birbirlerinin farkında olması sağlanmaktadır. Farkında olmak, çiftler arasındaki farklılıkların sorunlara dönüşmesini engellemek bakımından oldukça önemlidir. Evlilik, çiftlerin birbirini keşfetme sürecidir. Ancak, evlenmeden önce ne kadar çok şey öğrenilirse farkındalık o kadar gelişmekte ve keşiflerin sorunlara dönüşmesi önemli oranda engellenebilmektedir.

Çiftlerin kendilerini, eşlerini ve evliliği gerçekçi bir şekilde tanımaları, sağlam temeller üzerine kurulu ve uyumlu bir evlilik gerçekleştirilmesi bakımından önemlidir. Kişilerin öncelikle, ilişki bakımından kendi benliklerini ve evlenmeyi düşündüğü kişiyi tanıması sağlanarak, bireylerin evlenecekleri kişiyi sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmesi için gerekli olan bilinç durumu sağlanmaktadır. Evlilik ile ilgili beklentilerin, belli yöntemler uygulanarak tekrar değerlendirilmesi sağlanarak, gerçekdışı ve aşırı iyimser nitelikte beklentiler oluşması engellenmektedir. Evliliğin karşımıza çıkardığı gereklere ve gerçeklere karşı hazırlıklı olmak ve hayatımızın en önemli kararını en bilinçli şekilde vermek açısından, evlilik öncesi danışma uygulaması bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sağlık Uygulamaları Nelerdir?

Evlilik öncesi danışmanlık kapsamında, çiftlerle gerçekleştirilen terapi seanslarının yanı sıra çeşitli sağlık kontrolleri ve evlilik açısından gerekli bilgilendirmeler de yapılmaktadır. Evlilik öncesi danışmanlık hizmeti kapsamında gerçekleştirilen sağlık uygulamalarını şu şekilde sıralayabilmekteyiz:

  • Evlilik öncesi danışmanlık kapsamında çiftlere, üreme sağlığını koruma ve gebeliği önleyici yöntemler hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.
  • Evlilik, bulaşıcı hastalıklar bakımından da riskler taşıyan bir durumdur. Bulaşıcı hastalıklar; genetik hastalıkları, akraba evliliğinin sebep olduğu olumsuz durumları, kalıtsal kan hastalıklarıyla ilgili konuları da içerisinde bulundurmaktadır. Bu bakımdan evlilik öncesi danışma uygulamasıyla, bulaşıcı hastalıklarla ilgili tarama testleri ve danışmanlık hizmetleri gerçekleştirilmektedir.
  • Evlilik öncesi danışmanlık kapsamında, çocuk sahibi olmayı düşünen çiftlere gebelik öncesi danışmanlık hizmeti de verilmektedir.