KURUMSAL PSİKOLOJİ HİZMETLERİ

Kurumsal psikoloji, organizasyonlarda çalışan kişileri ve bu organizasyonları nasıl daha efektif hale getirilebileceğini araştıran uygulamalı bir bilimdir. Kurumsal psikolojik danışmanlık hizmeti sağlayan Terapial Psikoloji / Danışmanlık Merkezi; şirketlere, kamu kurumlarına, eğitim kurumlarına ve çalışanlara; performans arttırma, iletişim, stresle başa çıkma, mesleki danışmanlık, kariyer danışmanlığı gibi konularda hizmetler vermektedir.

Kurumsal psikolojinin kurumlara olan faydaları için British Psikoloji Birliği bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bu çalışmaya katılan 36 İngiliz şirketi, kurumsal psikolojiyi kullanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre bu şirketlerin işe alımları efektif hale gelmiş, çalışanların işe bağlılığı artmış, üretkenlik iyileşmiş ve tüm bunların sonucu olarak finansal kazanımlar çoğalmıştır.

KURUMSAL PSİKOLOJİ

İş yeri nasıl daha üretken ve verimli olur? Çalışanlara nasıl motivasyon kazandırılır? Mobbing nedir? Çalışanın kişisel problemleri ve iş hayatı arasındaki denge nasıl kurulur? İş geliştirmede etkili ve planlı yollar nedir? Doğru hedef nasıl belirlenir? Vb. sorularına cevap arar. Bu cevapları ararken psikolojik prensipleri, metodik araştırmaları ve bilimsel araştırma araçlarını kullanır.

Kurumsal psikolojik danışmanlık hizmeti alan şirketler, organizasyonlarında neyin çalışıp çalışmadığını temelinden anlar ve bu sorunları çözmek için gerekli tavsiyelere ve çözüm yollarına ulaşır.

Kurumsal Psikoloji Hizmetinin Ana Amaçları
Kurumsal psikoloji,

 • Kurumlarda güvenli çalışma ortamları yaratmak
 • Çalışanların üretkenliklerini ve performanslarını artırmak
 • Kurumun yönetim yapısını organize ederken en iyi hale getirmek
  olarak sıralanabilir.

 

KURUMSAL PSİKOLOG TAM OLARAK NE YAPAR?

 • Tavsiye: Kurumsal Psikologlar; çalışanların bağlılığı, başarı planlaması ve çalışanları işte tutup tutmama gibi kişiler ve iş yeriyle ilgili tarafsız ve bilimsel bilgi sağlarlar. Kurumsal psikologların size vereceği tavsiyeler yıllarca süregelen araştırmalara ve bilimsel titizliğe dayalı olacaktır.
 • Teşhis: Kurumsal psikologlar hali hazırdaki sorunlara teşhis koymayı amaçlarlar. Psikometrik testler gibi bilimsel araçlar kullanarak kurumları daha iyi tanırlar ve teşhislerini tarafsız ve bilimsel bir gözle koyarlar.
 • Tasarım: Kurumun sorunlarına bilimsel yollarla teşhis koyan kurumsal psikologlar gerekli çözüm yollarını da yine nesnel bir gözle hazırlarlar. Çözüm için gerçekçi ve uygulanabilir planlar tasarlarlar.
 • Hizmet: Kurum için sunulan çözüm yolları kabul gördükten sonra kurumsal psikologlar bu çözüm yollarının uygulanmasında hizmet verirler.
 • Değerlendirme: Kurumsal psikologlar, önerdikleri ve uyguladıkları çözüm planlarının ne kadar efektif olup olmadığını ölçerek değerlendirebilirler. Bu ölçüm de çalışmaların tamamı gibi bilimsel ve nesnel yollarla yapılır. Böylece kurumlar bu alana yaptıkları yatırımın ger dönüşünü somut bir şekilde görebilir.

Kurumsal Psikoloji Çalışma Alanları:Kurumsal psikoloji kurum ve kuruluşlarda hem bireylere hem de organizasyon yapısına yönelik birden çok hizmeti aynı anda sunabilirler.

 

TERAPİAL PSİKOLOJİ / DANIŞMANLIK MERKEZİ’NİN KURUMLARA SAĞLADIĞI DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ:

 

 • İş Hayatının Yapısı ve Kurum Kültürü
 • Kurumun Misyon ve Vizyonunun Doğru Anlaşılabilmesi
 • Çalışanlar Arası İletişim Türleri
 • Hedefler, Değerler ve İnançlar
 • Kurum Beklentileri ile Çalışan Beklentilerini Beraber Ele Alabilmek
 • Unvan Grupları Arasında İletişim ve Motivasyonun Çalışanlar Arasında Yayılan Zincir Etkisi
 • Sağlıklı İletişimin ve Motivasyonun Çalışan Psikolojisi Üzerindeki Olumlu Etkileri (Kendini İşe Yarar Hissetme, Bir gruba-kuruma Ait Hissetme, yaratıcı olma, enerjik hissetme, Hayattan Doyum Sağlama vb.)
 • İletişim Kopukluğu ve Motivasyon Düşüklüğünün Çalışan Psikolojisi Üzerindeki Olumsuz Etkileri ( Takdir Görememe-Yaptığı İşten Tatmin Olamama, Kurum İçinde Kendini Değersiz Hissetme, Beklentisinin Karşılanmadığını Düşünme, Haksızlığa Uğradığını Düşünme, endişeli olma hali, gergin ve stresli olma hali vb.)
 • İş Yerinde Yaşanan Olaylar ve Olayların Çalışanlar Tarafından Nasıl Yorumlandığı-Anlaşıldığı (Algısal Çarpıtmalar ve İletişim Kopukluğunun Başladığı Kırmızı Alarm)
 • İşte Kendini Yeterli Hissedebilme (Motivasyonu ve Sağlıklı İletişim Kurma İhtiyaçlarının Arttırılması)
 • Çalışanların Bireysel Farklılıklarını Görebilmek ve Kurum Adına Ortak Hareket Edebilme (Bireylerin İlgi Yetenek ve Becerilerine Göre Görev Dağılımı)-Kazan Kazan İlişkisi
 • Günlük Hayattaki Duygularımızın Çalışma Yaşamına, İş Motivasyonuna ve İş Yerindeki İletişimine Yansımalarını Kontrol Altına Alabilmek
 • Yeterlilik esasına dayalı durumlarda kişiler arasında seçme ve değerlendirme yapmak
 • Yönetici koçluğu ve danışmanlığı hizmeti vermek
 • Marka geliştirmek
 • İçerik Editörülüğü
 • Liderlik yönünü geliştirici hizmetler vermek
 • Kurumsal gelişmeye yönelik çalışmalar yapmak
 • Çalışanlara psikolojik danışmanlık hizmeti vermek
 • İşyerlerini güvenli ve kullanıcı dostu bir hale getirmek
 • Psikometrik testler uygulamak
 • Performans yönetimi ve iyileştirmesi yapmak
 • Nöropazarlama Tekniği ile iş geliştirme
 • Çalışanlar Arasında İletişimi Bozan Kurum İçindeki Diğer Riskler
 • Çalışanların Motivasyonunu Düşüren Kurum İçindeki Diğer Riskler
 • Çalışanlar Arasında İletişimi ve Motivasyonu İyileştirebilecek Öneriler
 • Çalışanların Bireysel Olarak Kendini İyi Hissedeceği ve Kendi Kendine Deneyebileceği Uygulamalar şeklindedir.

FİRMA-KURUM

KİŞİSEL GELİŞİM ÇALIŞMA ALANLARI VE EĞİTİMLERİ

 • Kurum Kültürü Oluşturma
 • İş-Yaşam ve İş-Aile Dengesi
 • İletişim Becerileri
 • Müşteri İlişkileri
 • Hizmet Kültürü Oluşturma
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Zaman ve Toplantı Yönetimi
 • Uygulamalı Mülakat Teknikleri
 • İş Yaşamında Profesyonellik
 • Verimli Çalışma Teknikleri
 • Stres Yönetimi Eğitimi
 • Telefonla Profesyonel İletişim
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
 • İletişim ve Satış
 • Nöropazarlama
 • Müşteri İlişkileri Eğitimi
 • İlk Yardım Eğitimi
 • Beden Dili Eğitimi
 • 360 Performans Değerlendirme

 

 

EĞİTMEN GELİŞİMİ

 • Eğitimcinin Eğitimi Programı
 • Eğitimcilere İnteraktif Beceriler Kazandırma
 • Eğitimciler için Eğitim Sunumu Hazırlama
 • İletişim ve Takım Çalışması Eğitimleri

 

 

YÖNETİCİ EĞİTİMLERİ

 • Etkili Performans Görüşmesi
 • Yönetici Kimdir ?
 • Stratejik Yönetim
 • Yönetim Becerileri
 • Liderlik Eğitimi
 • Kalite Odaklı Yönetim
 • Stratejik Planlama
 • Liderlik ve Motivasyon Teknikleri
 • Problem Çözme ve Karar Alma
 • Liderlik ve Yönetim Becerileri
 • Kurumsallaşma ve İşletme Yönetimi
 • Ast –Üst İlişkileri
 • Etkili Bir Yönetimin Püf Noktaları
 • Verimlilik Arttırma Teknikleri
 • Zaman Yönetimi ve Planlama

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM

 

 • Dijital İK Eğitimi
 • Mevcut İnsan Kaynakları Sistemlerinin Analizi ve Raporlanması
 • İK Fonksiyonlarının Kurulması Geliştirilmesi
 • Yetkinlikler ve Pozisyon Profilleri
 • İşe Alım & Yerleştirme
 • Psikolojik Envanter Desteği
 • Performans Yönetimi
 • İç İletişim Modeli Oluşturma
 • Kurum içi Eğitmen Seçimi ve Takibi
 • Eğitim Tasarlama
 • Eğitim Sonuçlarının İzlenmesi ve Desteği

 

 

BİREYSEL VE GRUP PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI

 • Firma-kurum çalışanları ile birebir psikolojik değerlendirme
 • Firma-kurum çalışanları ile grup değerlendirmeleri
 • Kişilik Analizi
 • Workshop

 

SAĞLIK KURUMLARI EĞİTİMLERİ

 • Hasta İlişkilerinde Etkili İletişimTeknikleri
 • Zor Hasta ve Yakınları ile Başa Çıkma
 • Sinerjik Ekip Olabilme ve Etkili Ekip Çalışması
 • Hasta Hakları
 • Hasta Memnuniyeti Yönetimi
 • İlk Yardım Eğitimi

 

İletişim ve Adres Bilgileri:

 

Adres:

Mevlana Celaleddin Rumi Cd. Başak Mah. İstanbul Çarşı No:25 4.Etap / Başakşehir / İstanbul

 

İletişim:

Yetkili Beste Buse Ayangil: 0(551) 944 8002